Adviesaanbod bedrijfsvoering

Piw&psept2011

ZIT U LEKKER ACHTER HET STUUR VAN UW BEDRIJF? 

cycling-828646_960_720 pixabay

Dit gehele voorjaar doet Wilkins & Partners u een mooi aanbod.               Wij willen samen met u kijken of wij wat voor u kunnen betekenen.     Neem deze kans en lees nog even door, want we doen u een nuttig voorstel.

Wij willen met u in een gratis en vrijblijvend gesprek beoordelen of en hoe wij u kunnen helpen. Door in dat gesprek samen te kijken hoe de besturing en de financiële administratie van uw bedrijf geregeld zijn, kunnen we beoordelen of en hoe daarin verbeteringen nodig zijn.             We kunnen daarbij onze ervaring bij honderden andere bedrijven goed gebruiken. Daardoor krijgt u een nieuwe kijk op de zaak met het voorstel voor alternatieven, waar u misschien niet meteen zelf aan zou denken.

Indien u van dit voorstel wilt gebruik maken, kunt u gerust een afspraak maken voor een gratis en vrijblijvend gesprek. Bij ons of bij u op kantoor. Wij zullen eerst aandachtig naar uw wensen luisteren, vervolgens krijgt u van ons een advies op maat. Bel 070 – 306 0242.

Contactpersonen: drs W.J.H. van Kinschot en S.J. Stielstra

 

Wilkins & Partners levert nu het aantrekkelijke product “FINSENT”

folderwilkinsfinsent

FINSENT – het financieel senioren- totaalpakket voor Groot Den Haag

 

inleiding              producten en werkwijze           achtergrond 


inleiding

Wilkins & Partners bv levert het “Financieel Senioren Totaalpakket” (FINSENT)  met Administratie-, Belasting- en Adviesdiensten aan particulieren en (oud-) ondernemers.

Verantwoordelijk voor Wilkins & Partners is Willem van Kinschot, econoom met meer dan twintig jaar ervaring in financiële functies bij overheid en bedrijfsleven. Het team dat hem ter beschikking staat bevat administratieve medewerkers en specialisten. Zij hebben een grondige kennis van financiën, bedrijfsvoering, rechten en informatievoorziening. Veel ondersteuning wordt daarbij verkregen door  hechte samenwerking met een zeer ervaren accountantskantoor.


salaris-personeel-thumbproducten en werkwijze

Wilkins & Partners levert met FINSENT een totaalpakket van vooral financiële diensten aan particulieren op het gebied van administratie, belasting en advies over efficiency, juridische zaken (testament, pensioenregeling, enz.), internet, zorg, verzekering en vermogensbeheer. Indien men in aansluiting op deze administratieve en adviesdiensten ook “curatele” of “bewindvoering” wenst, is dat ook mogelijk.

Wij houden ons totaalpakket zo breed mogelijk, zodat klanten zoveel mogelijk één bekend aanspreekpunt hebben dat beschikt over een totaaloverzicht van en voor die klant.  Wilkins & Partners doet dit aanvankelijk in de regio groot Den Haag, maar wij zijn ook bezig om kantoren in andere plaatsen op te zetten.

Wilkins biedt met deze producten  behalve regelmatig contact met de klanten over de gang van zaken en mogelijke vragen ook een centraal aanspreekpunt richting overheid, banken en verzekeringen. Wilkins levert daarmee maatwerk vanuit het perspectief van de klant. De klant leeft zo vrij van zorgen, maar heeft wel alles in de hand.

mark-804938_960_720 service pixabay

ADMINISTRATIE

 • eenvoudige administratie: afschriften, periodieke betalingen, facturen
 • boekhouding en archivering(facturen enz.)

voor

 1. inkomensadministratie (onderdelen BOX1 van de inkomstenbelasting)
 2. inkomens- en vermogensadministratie (onderdelen BOX1 en BOX3)
 3. totaal administratie (onderdelen BOX1, BOX2 en BOX3)

overige administratiemogelijkheden:

 • vervaardigen jaarverslag, begroten/cashprognoses
 • op verzoek samenstellen van analyses (cashflow of vermogen)
 • digitaliseren en actueel houden van een cliëntendossier
 • besparingsadvies voor energie, telefonie, internet, WOZ-belasting, enz.

BELASTING

 • belastinginformatie verzamelen
 • belastingaangifte verzorgen
 • voorlopige teruggave verzorgen
 • coördinatie fiscale aangiften

 ADVIES over efficiency, estateplanning/testament, pensioenregeling, computer, internet, zorg, verzekering en vermogensbeheer

 •  “kritisch meekijken” (second opinion) naar diensten van een notaris, advocaat, bank, vermogensbeheer, juridische zaken, pensioenzaken en regeling van zorg, enz.
 • ondersteuning computer- en internetgebruik, enz.

 SPECIALITEITEN BEWIND EN CURATELE

 • diensten van een curator: inkomensbeheer en/of administratie
 • diensten van een bewindvoerder: inkomensbeheer en/of administratie

toelichting

 • Een curator of bewindvoerder neemt beslissingen voor een persoon die onder curatele of bewind staat.
 • Inkomensbeheer = beslissingen over geld en goederen
 • Curator: beslissingen over geld en goederen (financiële zaken) en over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging).
 • Bewindvoerder: beslissingen over geld en goederen.

Het productenpakket wordt in vastomlijnde pakketten aangeboden met vaste tarieven per maand/jaar. Voor werk op locatie wordt een locatietoeslag gehanteerd. Wilkins hanteert eerlijke, verklaarbare prijzen.

cropped-ontzorgen.pngDe intake van klanten zal met behulp van een checklist verlopen  waarbij nader wordt bepaald welk product de klant precies wenst en welk tarief daaraan gekoppeld is. Dat is natuurlijk afhankelijk van de wensen van de klant en van de kwaliteit van de informatie die Wilkins bij het werk zal worden aangereikt. Vooraf is altijd een gratis oriëntatiegesprek met Wilkins mogelijk.

 


administratieve-diensten-thumbachtergrond

De doelgroep bestaat uit particulieren en (oud-)ondernemers die geen administratie kunnen of willen voeren. In opvolgende stadia van het leven hebben particulieren behoefte aan toegespitste dienstverlening:

 • tot 65 jaar: administratie en juridisch advies voor een lopend bedrijf
 • vanaf 65 jaar: dienstverlening toegespitst op pensioen en verblijf in het buitenland en later ook dienstverlening toegespitst op zorg en regeling van het vermogen

Wat levert het de klant nu concreet op om met Wilkins & Partners in zee te gaan door voor FINSENT te kiezen? De argumenten op een rijtje:

 • De klant hoeft zijn financiële zaken niet meer te registreren en archiveren. We kunnen ook een gehele schaduwadministratie bijhouden met alle juridische en financiële gegevens.
 • De klant weet dat zijn betalingen en ontvangsten gecontroleerd worden, dat die niet te veel of te weinig zijn en op tijd geschieden.
 • De klant hoeft geen inhoudelijke aanloop meer te maken naar de belastingaangifte (inkomsten, aftrekbare bedragen, enz) . Wilkins genereert op tijd voor de belastingaangifte alle nodige gegevens.
 • De klant weet dat hij niet teveel betaalt voor zaken als energie, verzekering, internet, WOZ-belasting enz. Wilkins ziet er op toe dat daar geen excessieve bedragen in voorkomen en signaleert dat anders.
 • De klant hoeft niet te piekeren over zaken als zorg of successie.

De succesfactoren van Wilkins & Partners zijn het betrouwbare imago en de combinatie van klanten, personeel, kantoren en netwerken. Met de levering van FINSENT kunnen we de gewenste objectieve component aanbrengen in de financiën van particulieren en oud-ondernemers.

Voor ons betrouwbare imago zijn de volgende kenmerken in kaart gebracht:

 • geïntegreerde benadering bij het oplossen van vraagstukken
 • persoonlijke benadering en betrokkenheid met korte lijnen
 • continue ondersteuning, deskundig advies
 • maatwerkoplossingen op het hoogste niveau
 • discretie bij het werk en de behandeling van gegevens
 • vertrouwensbasis met verantwoording en rapportage
 • terugval mogelijk op een vertrouwd netwerk van specialisten
 • zonder belangenverstrengeling (onafhankelijk en objectief)
 • kwaliteit en multidisciplinaire expertise op hoog niveau
 • verklaarbare manier van werken en verklaarbare prijzen.

Wat betekent dit direct voor de klant?

 • aandacht voor diens persoon in samenhang met diens belangen
 • desgewenst één aanspreekpunt en/of één postadres
 • antwoord op iedere vraag
 • regelmatig gesprek over de gang van zaken
 • direct toegang tot de juiste expertise en het management
 • heldere en bondige adviezen
 • kostenefficiënt
 • continuïteit in de advisering voor u en uw familieleden
 • dienstverlening zowel op kantoor als op locatie
 • met als eindresultaat: inzicht, gemak en rust

Nieuwe site voor Wilkins & Partners

Piw&psept2011

Op dit moment krijgt Wilkins & Partners BV een nieuwe site.                             De webpagina’s worden in de loop van januari verder uitgebreid.

Wilkins & Partners BV levert advies-, detacherings- en interimdiensten op financieel gebied. In de markt vrijkomende expertise en ervaring wordt door ons samengevoegd en ingezet.

Daarnaast levert Wilkins & Partners BV met FINSENT een totaalpakket van vooral financiële diensten aan senioren op het gebied van administratie, belasting en advies over efficiency, juridische zaken, internet, zorg, verzekering en vermogensbeheer. Indien men in aansluiting op deze diensten ook “curatele” of “bewindvoering” wenst, kan Wilkins & Partners BV dat ook leveren.De advies-, detacherings- en interimdiensten worden geleverd door losse en vaste krachten. De losse krachten zijn voornamelijk
zelfstandigen zonder personeel (ZZP-ers). Wij bouwen een sterke band interior-design-828545_960_720met hen op. Daardoor hebben wij veel meer aan de markt te bieden dan een individuele ZZP-er. Zo kunnen wij bijvoorbeeld afspraken maken over begeleiding, aanvulling en opvolging.

Door het gezamenlijk inzetten van de verschillende krachten ontstaat bovendien een bijzonder brede kennis- en ervaringsbasis. Daardoor leveren wij sterke diensten. Direct beschikbaar zijn ook zelf ontwikkelde diensten, zoals kostenmodellen en een aparte financiële managementrapportage.

euro-447214_960_720 pixabay-free

Verder werken wij optimaal samen met andere financiële dienstverleners in de vorm van uitwisseling van wederzijdse kennis, werk en medewerkers. Uitgangspunt is dat ieder zoveel mogelijk doet waar hij het best in is. Dat geeft een efficiënte werkverdeling en laat ieder in “zijn eigen discipline”.

Wij huldigen het standpunt dat ervaring belangrijk voor succes is: hoe meer hoe beter. Advies vanuit ervaring zorgt voor voorstellen met een grote praktische uitvoerbaarheid die snel respect afdwingen. Onze kantoren staan in Rijswijk en Wassenaar.